Ikkunat ja ovet

IKKUNOIDEN JA OVIEN KUNNOSTUS

Suunnittelemme ja valvomme ikkunoiden ja ovien uusimis-, kunnostus- ja pintakäsittelytöitä.

Ikkunoiden ja ovien kunnostaminen vaatii kokonaiskäsityksen kunnostettavan kohteen kunnosta sekä siitä, mitä kunnostuksella halutaan saada aikaan.

Kunnostusta suunnitellessa tulee huomioida ikkunan tai oven ikä sekä kunnostuskelpoisuus. Erityisesti rakennushistoriallisesti arvokkaissa kohteissa vanhat puuikkunat ja -ovet pyritään aina säilyttämään, joten onkin tärkeää kartoittaa kohteen kuntoa ajoissa, jotta kunnostus on uusimisen sijaan vielä mahdollista toteuttaa.

Ikkunoiden kunnostus
Taloyhtiö puuikkunoiden kunnostustyöt
Taloyhtiön oviremontti