Julkisivut

JULKISIVUJEN KORJAUSRAKENTAMINEN

Julkisivut ovat tärkeä osa Helsingin kaupunkikuvaa. Rapattuihin julkisivuihin liittyy runsaasti erilaisia detaljeja, jotka tulee suunnitella huolellisesti onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

Rapatut julkisivut vaativat säännöllistä ja suunnitelmallista huoltoa, jotta niiden elinkaari olisi mahdollisimman pitkä.

Julkisivujen korjausrakentamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon suojelumääräykset, rakennuksen historia, teknisesti oikeat ratkaisut sekä oikeiden materiaalien valinta.

SVW tekee yhteistyötä arvostettujen yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden kautta on mahdollista saada insinööri- ja arkkitehtisuunnitelmat.

Vahva ammattitaito rapattujen julkisivujen korjausrakentamisen suunnitteluun ja valvontaan perustuu yli 30 vuoden työkokemukseen korjausrakentamisesta sekä satojen julkissivukohteiden läpiviemiseen.

Julkisivujen korjausrakentaminen
Julkisivujen korjausrakentaminen