Katot

KATTOJEN KORJAUSRAKENTAMINEN

Kantakaupungin katot ovat suurimmaksi osaksi pelti- tai tiilikattoja. Perinteiset pelti- ja tiilikatot ovat rakenteeltaan monimuotoisia, jonka vuoksi niiden uusiminen ja kunnostaminen vaatii erityisosaamista ja vankkaa ammattitaitoa sekä suunnittelijalta, valvojalta että työntekijältä. Ymmärrys peltikattojen saumaustekniikoiden toteutustavoista, yksityiskohdista ja toteutusmahdollisuuksista on olennaista suunnittelu- ja valvontatyössä. Kattojen suunnittelussa tulee ymmärtää ja huomioida katon tekninen toiminta, nykymääräyksien soveltaminen vanhoihin rakenteisiin sekä historialliset arvot ja estetiikka.

Kattojen oikea suunnittelu ja ammattitaitoinen valvonta ovat edellytyksiä projektin onnistuneelle lopputulokselle. Vahva ammattitaito kattojen korjausrakentamisen suunnitteluun ja valvontaan pohjautuu yli 30 vuoden työkokemukseen ja satojen erilaisten kattoprojektien läpiviemiseen. Vuosien saatossa rakennusmestari Mika Wanne on syventänyt erityisosaamistaan useilta arvostetuilta peltisepiltä, ammattikirjallisuudesta sekä eri peltitekniikoita testaamalla.

Peltikaton korjausrakentaminen
Taloyhtiön peltikaton korjaus
Peltikaton korjausrakentaminen