Porrashuoneet

Suunnittelemme ja valvomme monenlaisia julkisivujen, kattojen ja porrashuoneiden maalaus- ja pintakäsittelytöitä. Jokaisen maalaus kohteen  entisöiminen vaatiii erityisosaamista sekä suunnittelijalta, valvojalta että työntekijältä. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi tulee maalaustöiden suunnittelussa ja korjaamisessa ottaa huomioon suojelumääräykset, rakennuksen historia, teknisesti oikeat ratkaisut sekä oikeiden materiaalien valinta. Vaativien entisöinti- ja koristemaalauskohteiden suunnittelusta ja valvonnasta vastaa SVW:llä maalarimestari Hanna Backman.  

 

 

 

Soita