Porrashuoneet

PORRASHUONEIDEN RESTAUROINTI

Suunnittelemme ja valvomme porrashuoneiden kunnostus- ja pintakäsittelytöitä. Jokaisen kohteen restaurointi vaatii erityisosaamista sekä suunnittelijalta, valvojalta että työntekijältä. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi tulee kunnostus- ja pintakäsittelyjen suunnittelussa ottaa huomioon suojelumääräykset, rakennuksen historia, teknisesti oikeat ratkaisut sekä oikeiden materiaalien valinta. 

Maalarimestari Hanna Backman vastaa SVW:llä porrashuoneiden korjausrakennustöiden suunnittelusta ja valvonnasta sekä värisuunnittelusta. Hanna Backmanin erityisosaamista ovat myös historiallisesti vaativat entisöinti- ja restaurointikohteet.

Porrashuoneiden restaurointi - maalaus
Porrashuoneen restaurointi - yksityiskohta
Porrashuoneen restaurointi - yksityiskohta