Tietosuojaseloste

Kuka henkilötietojasi käsittelee?

Rekisterinpitäjänä toimii Suunnittelua ja Valvonta Wanne Oy. 
Kaikki tiedustelut ja pyynnöt tietosuojaasi liittyen voi lähettää osoitteeseen: heidi@wanneoy.com

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Asiakkaistamme käsittelemme:

 •  Nimi
 •  Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 •  Työnantajatieto sekä asema yrityksessä
 •  Muut mahdolliset asiakassuhteen aikana muodostuneet tiedot esimerkiksi tilauksiin, palvelupyyntöihin ja asiakaspalvelukeskusteluihin liittyen.

Verkkosivustomme vierailijoista käsittelemme:

 •  IP-osoitteen
 •  Tietoa vierailun kestosta ja sivuista joilla on vierailtu
 •  Tietoja käytetystä selaimesta sekä laitteesta

Mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietoa käsitellään useisiin tarkoituksiin.

•    Asiakasrekisterin tietoja käsittelemme asiakassuhteen hoitamista varten sekä täyttääksemme sopimukselliset velvoitteemme.


•     Verkkosivuillamme vierailijoiden tietoja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämistä varten. Lisäksi tietoja kerätään ja tarvittaessa käytetään vianselvitykseen sekä väärinkäytösten selvittämiseksi. Näitä tietoja käsittelemme oikeutetun edun perusteella. Verkkosivumme vierailijoista kerättyä tietoa ei yhdistetä muuhun kerättyyn henkilötietoon, poislukien tilanteet joissa, olet ottanut meihin yhteyttä verkkosivuiltamme löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

Mistä saamme käsittelemämme henkilötiedot?

Pääsääntöisesti keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi heidän ottaessaan meihin yhteyttä tai palvelusopimuksen laatimisen yhteydessä.


Verkkosivustomme vierailijoista tietoa kerätään tavanomaisesta verkkoliikenteestä. Esimerkiksi nimipalvelupyyntö eli DNS-pyyntö sisältää tiedon pyytävästä laitteesta IP-osoitteen muodossa sekä pyydetyn kohteen tiedot. DNS mahdollistaa sen, että kirjoittaessasi sanallisen verkkosivuston osoitteen selaimeesi, selaimesi saa tiedon IP-osoitteesta, jossa pyydetty sivusto sijaitsee. Ilman IP-osoitetta selain ei osaa näyttää toivomaasi sivustoa sinulle.


Markkinointitarkoituksiin tietoa voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten sosiaaliset mediat. Emme osta markkinointitarkoituksiin myytäviä henkilötietopaketteja.

Kenelle luovutamme tai siirrämme tietojasi?

Toimintamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. On kuitenkin mahdollista, että tietojasti luovutetaan esimerkiksi kuljetusyrityksille kuten Posti.


Olemme myös tehneet sopimuksia palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Tiedon käsittelyyn sisältyy myös esimerkiksi tiedon tallentaminen ja arkistointi käyttämiemme palveluiden yhteydessä. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja olemme näin varmistaneet henkilötietojesi asianmukaisen käsittelyn.

Miten suojaamme tietojasi?

Tietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Meillä on käytössä erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvan tason.


Esimerkkejä käytössämme olevista suojaustoimenpiteistä ovat:
• Vahva salasanapolitiikka
• Asianmukaiset palomuurit ja päätelaitteiden virustorjunta
• Laitteiden ja ohjelmistojen säännöllinen varmistaminen ja ylläpito
• Laitteiden ja ohjelmistojen säännöllinen päivittäminen

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytysajat vaihtelevat eri tarkoituksiin kerättyjen tietojen välillä, mutta säilytämme henkilötietojasi kuitenkin vain niin kauan, kuin kyseinen käsittely on tarpeellista.


Asiakastietoja säilytämme asiakassuhteen keston ajan sekä korkeintaan kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Poikkeuksena kirjanpitoon liittyvää aineistoa säilytämme 7 vuotta kirjanpitolain nojalla.


Verkkosivustomme vierailijoista kerättyä tietoa säilytämme korkeintaan 30 vuorokautta.


Tässä selosteessa mainituista säilytysajoista voidaan poiketa, mikäli laki tai muu viranomaismääräys niin vaatii.

Profilointi ja päätöksenteko

Emme käytä henkilötietojasi profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Verkkosivuilla käytetyt evästeet

Eväste eli cookie, on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan laitteellesi. Osa evästeistä on toiminnallisia eli ne mahdollistavat esimerkiksi kielivallinnan tai sisäänkirjautumisen. Osa evästeistä puolestaan kerää tietoa sivustolla vierailevista henkilöistä kuten tietoa käytetystä laitteesta ja selaimesta. Evästeitä voidaan käyttää myös esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen ja sivustojen kävijämäärän seuraamiseen.


Tämä sivusto käyttää vain xxx evästeitä alla kuvatun luettelon mukaisesti.

 
(Tähän liitetään taulukko/lista evästeistä jotka sivustolla tulee olemaan käytössä)

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta kerätyt tiedot. Meillä on mahdollisuus evätä tämä pyyntö esimerkiksi tilanteessa, jossa toisen henkilön yksityisyys vaarantuisi. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.


Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Tällainen tilanne voi liittyä esimerkiksi sinulle lähetettyyn markkinointiviestintään.


Sinulla on oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteissa joissa tieto ei mielestäsi ole paikkansa pitävää.


Sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisua mikäli huomaat virheen tai puutteen käsittelemissämme henkilötiedoissa.


Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi eli pyytää tietojesi poistamista. Tämä oikeus koskee sellaista tietoa, jota emme käsittele lain tai viranomaismääräyksen perusteella, jota ei käsitellä sellaisen sopimuksellisen velvoitteen yhteydessä, jossa olet osallisena tai tietoa ei tarvita esimerkiksi etujemme puolustamiseen.


Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle mikäli katsot ettemme ole noudattaneet voimassa olevaa lainsäädäntöä henkilötietojasi käsitellessämme.

Tämän selosteen päivittäminen

Tätä selostetta päivitetään aina kun käsittelytoimiin on tapahtumassa muutoksia. Lisäksi tietosuojaseloste katselmoidaan määräajoin. Katselmoinnin yhteydessä voimme tehdä parannuksia ja selvennyksiä selosteeseen.


Seloste on viimeksi päivitetty 7.12.2021