Väritutkimus ja värisuunnittelu

VÄRITUTKIMUS JA VÄRISUUNNITTELU

Kunnostettavien pintojen värityksen suunnittelu on tärkeä osa korjausrakennushanketta. Julkisivuja ja porrashuoneita kunnostettaessa kiinnostusta herättääkin rakennuksen alkuperä ja rakennusaikaiset ratkaisut mm. värityksissä.

Maalarimestari Hanna Backman

VÄRITUTKIMUS

Maalarimestari Hanna Backman tekee julkisivu- ja porrashuonekohteissa pintojen väritutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää kohteen alkuperäinen värimaailma. Väritutkimuksessa maalikerrokset otetaan rajatulta alueelta esiin kerros kerrokselta, jolloin nähdään myös pintojen välivaiheet eli rakennusajankohdan jälkeen tehdyt pintakäsittelyt.

Julkisivun värisuunnittelu

VÄRISUUNNITTELU

Väritutkimuksen pohjalta laaditaan värityssuunnitelma, jonka avulla korjausrakennuskohteen väritys palautetaan tilaajan toiveiden mukaisesti alkuperäiseksi tai alkuperäissävyjä soveltaen muuten kohteen arvokkuuteen sopivaksi. Värityssuunnitelmaan kirjatuista sävyistä tehdään aina kohteeseen mallit, joiden kautta saadaan lopullinen suunnitelma toteutusta varten.

Julkisivun värisuunnittelu