Kuntotutkimukset ja asiantuntijalausunnot

Kuntotutkimukset antavat rakennuttajalle selkeän kuvan kiinteistöjen kattojen ja julkisivujen kunnosta. Kuntotutkimus on ohjenuora suunnittelulle.

Kuntotutkimus perustuu tutkimuksessa esiin nousseisiin havaintoihin ja siinä tulee ottaa huomioon kohteeseen mahdollisesti aiemmin tehtyjen korjausten työtavat ja määräykset. Tilaaja saa kuntotutkimuksesta kirjallisen raportin. Kuntotutkimuksen perusteella annetaan toimenpidesuositukset ja kustannusarviot toteutusaikatauluineen.

Kuntotutkimuksen yhteydessä tai ennen suunnitelmien laadintaa on suoritettava asbesti- ja haitta-ainekartoitus (AHA). SVW:n työntekijöillä on pätevyys AHA-kartoituksen tekemiseen.

Kuntotutkimus ja AHA-kartoitus suoritetaan kustannustehokkaasti, kattavasti ja asiantuntevasti.

Julkisivun kuntotutkimus

Julkisivujen kuntotutkimukset suoritetaan autonosturilla. Julkisivut tutkitaan niin laajalta alueelta kuin ympäristön olosuhteet sallivat.

Tutkimuksessa selvitetään julkisivun runkorakenne, mahdolliset aikaisemmat korjaukset, käytetyt materiaalit, vauriot ja vaurioiden aiheuttajat.

Katon kuntotutkimus

Kattojen kuntotutkimukset suoritetaan aina katolta käsin. Rakenteet tutkitaan paikanpäällä jolloin voidaan varmistaa katon tekniset ominaisuudet.

Tutkimuksessa selvitetään katon vauriot ja vaurioiden aiheuttajat, tehdyt korjaukset, arvioidaan katon jäljellä oleva käyttöikä ja tekninen toimivuus (esim. tuuletus). Tutkimuksen avulla selvitetään tarvittavien kunnostustoimenpiteiden laajuus ja tarve.

Asiantuntijalausunnot

SVW antaa asiantuntijalausuntoja kattojen ja julkisivujen uusimis- ja kunnostustöistä.

Soita