Suunnittelu ja valvonta

Oikeanlainen ja ammattitaitoinen suunnittelu jokaiseen korjausrakentamiskohteeseen on ensimmäinen askel projektin onnistuneelle lopputulokselle.

SVW:n kautta on mahdollista tilata korjausrakennuskohteen suunnittelu ja valvonta tilaajan haluamassa laajuudessa. Valvontatyön edellytyksenä ei ole suunnitelmien tilaaminen SVW:ltä.

Historiallisissa ja suojelluissa kohteissa suunnittelussa huomioidaan alkuperäisiä vastaavia materiaaleja ja työtapoja.

Suunnittelu

 • väritutkimukset
 • asbesti-ja haitta-aine kartoitus
 • tarjouspyyntöasiakirjat (urakkaohjelma, työselostus, urakkatarjouspyyntö, työturvallisuusasiakirja)
 • urakan kilpailutus
 • urakkahankeneuvottelut ja sopimusneuvottelut
 • urakkasopimusten laadinta

Valvonta

 • työnaikainen valvonta
 • rakennustekniset mallikatselmukset
 • työmaakokoukset, vastaanottotarkastukset, jälkitarkastukset ja taloudelliset loppuselvitykset
 • maksuliikenteen seuraaminen
 • työturvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät
 • työmaan valvoja toimii korjausrakentamisen työn aikana eri osapuolten yhteyshenkilönä
Soita