Suunnittelu ja valvonta

Oikeanlainen ja ammattitaitoinen suunnittelu jokaiseen korjausrakentamiskohteeseen on ensimmäinen askel projektin onnistuneelle lopputulokselle.

SVW:n kautta on mahdollista tilata korjausrakennuskohteeseen yksittäinen suunnittelun osa esim. rappaus, pellitykset tai koko hankkeen suunnittelu tilaajan haluamassa laajuudessa.

SVW suorittaa valvontaa yksittäisestä korjausrakentamisen osa- alueesta koko projektin valvontaan tilaajan haluamassa laajuudessa. Valvontatyön edellytyksenä ei ole suunnitelmien tilaaminen SVW:ltä.

Historiallisissa ja suojelluissa kohteissa suunnittelussa huomioidaan alkuperäisiä vastaavia materiaaleja ja työtapoja.

Suunnittelu

  • tarjouspyyntöasiakirjat (urakkaohjelma, työselostus, urakkatarjouspyyntö, työturvallisuusasiakirja)
  • urakan kilpailutus
  • urakkahankeneuvottelut ja sopimusneuvottelut
  • urakkasopimusten laadinta

Valvonta

  • työnaikainen valvonta
  • rakennustekniset mallikatselmukset
  • työmaakokoukset, vastaanottotarkastukset, jälkitarkastukset ja taloudelliset loppuselvitykset
  • maksuliikenteen seuraaminen
  • työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • työmaan valvoja toimii korjausrakentamisen työn aikana eri osapuolten yhteyshenkilönä
Soita