Suunnittelu ja valvonta

KORJAUSRAKENNUSKOHTEEN
SUUNNITTELU JA VALVONTA

Korjausrakennuskohteen huolellinen ja ammattitaitoinen suunnittelu sekä työn aikainen valvonta takaavat onnistuneen lopputuloksen.

Oikeanlainen ja ammattitaitoinen suunnittelu jokaiseen korjausrakentamiskohteeseen on ensimmäinen askel projektin onnistuneelle lopputulokselle.

SVW:n kautta on mahdollista tilata korjausrakennuskohteen suunnittelu ja valvonta tilaajan haluamassa laajuudessa. Valvontatyön edellytyksenä ei ole suunnitelmien tilaaminen SVW:ltä.

Historiallisissa ja suojelluissa kohteissa suunnittelussa huomioidaan alkuperäisiä vastaavia materiaaleja ja työtapoja.

Korjausrakentamisen suunnittelu

SUUNNITTELU

 • väritutkimukset
 • asbesti-ja haitta-aine kartoitus
 • tarjouspyyntöasiakirjat (urakkaohjelma, työselostus, urakkatarjouspyyntö, työturvallisuusasiakirja)
 • urakan kilpailutus
 • urakkahankeneuvottelut ja sopimusneuvottelut
 • urakkasopimusten laadinta
Korjausrakentamisen valvonta

VALVONTA

 • työnaikainen valvonta
 • rakennustekniset mallikatselmukset
 • työmaakokoukset
 • vastaanottotarkastukset
 • jälkitarkastukset ja taloudelliset loppuselvitykset
 • maksuliikenteen seuraaminen
 • työturvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät
 • työmaan valvoja toimii korjausrakentamisen työn aikana eri osapuolten yhteyshenkilönä
Korjausrakentamisen valvonta